Begrippen, afkorting en vaktermen

E-mail marketing automation biedt jou als ondernemer de kans op direct kwalitatief contact met jouw (potentiële) klanten. Maar wat betekenen toch al die afkortingen en hoe stuur je dan? Lees hier de meest voorkomende begrippen (vaktermen).

AR = Acceptatieratio

add remove

Onder acceptatieratio wordt het percentage (verzonden) nieuwsbrieven verstaan dat door de mailservers van jouw relaties is geaccepteerd.

Als een nieuwsbrief niet geaccepteerd wordt, dan is er sprake van een 'hard-bounce'. Dit kan een aantal redenen hebben; de meest voorkomende is dat het e-mailadres niet meer bestaat.

Een afzendadres waarvoor DMARC is ingesteld kan ook tot hard-bounces leiden. Dit kan opgelost worden door het domein te authenticeren.

Een acceptatieratio van 98% wil zeggen dat 98 op de 100 relaties jouw nieuwsbrief daadwerkelijk in hun mailbox ontvangen.

Actieve relatie

add remove

Actieve relaties zijn alle relaties in jouw ESP-lijst(en) aan wie je direct een nieuwsbrief kunt toesturen.

Uitgeschreven en opgeschoonde relaties tellen niet mee bij de bepaling van het aantal actieve relaties. Komt één en hetzelfde mailadres in drie verschillende lijsten voor, dan wordt deze relatie drie keer geteld als actieve relatie. Elke lijst in jouw account staat immers los van andere lijsten; tussen de verschillende lijsten worden geen (relatie)gegevens gedeeld.

Afmeldratio

add remove

De afmeldratio geeft het aantal personen weer dat zich heeft afgemeld voor jouw nieuwsbrief (via de afmeldlink in jouw nieuwsbrief) ten opzichte van het totaal aantal geaccepteerde nieuwsbrieven.


Een afmeldratio van 1% houdt in dat gemiddeld 1 op de 100 relaties zich heeft afgemeld naar aanleiding van de door jou verzonden nieuwsbrief.

COR = Confirmed Open Rate

add remove

Het aantal opens gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde mails maal 100%.


CTO = Click To Open Rate

add remove

Het aantal kliks gedeeld door het aantal opens maal 100%.

CTR = Click Through Rate

add remove

Het aantal kliks gedeeld door het aantal met succes afgeleverde mails maal 100%.

HBR = Hard Bounce Rate

add remove

Het aantal permanent geweigerde mails gedeeld door het totaal aantal verzonden mails maal 100%.

SBR = Soft Bounce Rate

add remove

Het aantal tijdelijk geweigerde mails gedeeld door het totaal aantal verzonden mails maal 100%.

DMARC

add remove

Met DMARC kan een e-mailadres worden beschermd tegen ongeoorloofd gebruik door derden. Gewoonlijk is het zo dat iedereen e-mail kan versturen vanuit elke domeinnaam. Met DMARC kan de beheerder van een domein aangegeven vanuit welke bronnen e-mail verzonden mag worden (SPF) en moet elke e-mail cryptografisch ondertekend worden (DKIM).


Bij DMARC controleert de ontvangende mailserver of aan beide voorwaarden is voldaan. Is dat niet het geval, dan wordt de e-mail meestal niet geaccepteerd (bounce) of in ieder geval met een aantekening aan de ontvanger doorgegeven.


Phishing en andere vormen van misbruik van het domein worden zo veel minder goed mogelijk.

Deliverability

add remove

Deliverability is, eenvoudig gesteld, de mate waarin jouw nieuwsbrief in de mailbox van jouw relaties terechtkomt. Deliverability hangt nauw samen met het begrip verzendreputatie.


Een goede deliverability is uitermate belangrijk. Jouw nieuwsbrief wil je onder ogen brengen van jouw relatie; daartoe moet worden voorkomen dat jouw nieuwsbrief blijft hangen in het spamfilter van jouw relatie of terechtkomt in diens Spambox.

Chiodo Marketing helpt je bij het verkrijgen van een uitstekende deliverability. Dat gaan niet vanzelf; dat vereist continue aandacht. Een goede deliverability is net zomin vanzelfsprekend als een goede ranking in zoekmachines. Zoals de algoritmes bij zoekmachines regelmatig worden aangepast, worden spamfiltertechnieken steeds verder verfijnd om spammers te ontmoedigen.

Bij deliverability spelen grofweg drie factoren een rol:

  1. De reputatie van de (technische) verzender
  2. De reputatie van de afzender, en
  3. De inhoud en opmaak van jouw nieuwsbrief

De verzenderreputatie is een belangrijke peiler in het succes van e-mail marketing.

Opt-in

add remove

Wettelijk mag je alleen nieuwsbrieven versturen aan bestaande klanten en/of relaties die hiertoe vooraf expliciet toestemming hebben gegeven. Het expliciet vooraf toestemming geven wordt ook wel opt-in genoemd.


Bij gebruik van een aanmeldformulier worden drie soorten opt-in onderscheiden: single opt-in, confirmed opt-in en double opt-in:

  1. Bij single opt-in meldt iemand zich aan via het aanmeldformulier. Diegene hoeft zijn aanmelding niet eerst te bevestigen. De persoon wordt direct toegevoegd aan jouw lijst met actieve relaties. Jouw nieuwe relatie kun je automatisch een welkomstmail laten toesturen.
  2. Bij confirmed opt-in krijgt iemand na aanmelding een welkomstmail, waarin ook een afmeldlink is opgenomen. De aangemelde persoon kan zichzelf desgewenst direct weer uitschrijven.
  3. Bij double opt-in ontvangt iemand na aanmelding eerst een bevestigingsmail met een link. Door op deze link te klikken wordt de aanmelding bevestigd. Pas na bevestiging is de aanmelding afgerond en wordt de relatie toegevoegd aan jouw lijst met actieve relaties.

Single opt-in, confirmed opt-in en double opt-in zijn alle drie toegestaan door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

SPF

add remove

Met SPF kan de mailserver van jouw relatie controleren of onze mailservers gerechtigd zijn om jouw nieuwsbrief te versturen.

Wat is SPF?

SPF staat voor Sender Policy Framework. Het is een manier om te voorkomen dat e-mail zonder toestemming van de eigenaar wordt verzonden.

E-mail stamt uit een tijd waarin het nog niet nodig was om veel aandacht te besteden aan beveiliging en misbruik. E-mail is een open systeem, waarin het mogelijk is berichten te versturen vanuit een adres waar je geen eigenaar van bent. Voor een kenner is het geen probleem een e-mail vanuit info@mijnbedrijf.nl te versturen, ook al heeft hij geen relatie met Mijn Bedrijf of deze domeinnaam.

Kwaadwillenden geeft dit de mogelijkheid zich voor te doen als iemand anders. Bekend voorbeeld hiervan zijn phishing-mails die verstuurd lijken te zijn door banken. Om dit misbruik tegen te gaan is (onder meer) SPF ontwikkeld.

(Tussen haakjes: het open karakter van e-mail is ook een voordeel. Zo stelt het bijvoorbeeld ons programma in staat e-mails namens onze klanten te versturen.)

Hoe werkt SPF?

SPF werkt via DNS. Met DNS kunnen ook de bij een domeinnaam behorende IP-adressen worden vastgelegd en opgezocht.

Met SPF geeft de eigenaar van een domeinnaam aan welke mailservers gerechtigd zijn om e-mail te versturen voor dat domein. Op het moment dat een e-mail bij een ontvangende mailserver wordt afgeleverd, heeft die mailserver de mogelijkheid te controleren of de server waar de e-mail mee is verstuurd, daarvoor toestemming heeft. Veel mailservers controleren dit ook.

Als er SPF-informatie aanwezig is en de e-mail niet door een gemarkeerde mailserver is verstuurd, zal de mail ofwel meteen worden geweigerd, ofwel niet worden doorgestuurd naar de uiteindelijke ontvanger. Het komt overigens ook voor dat SPF volledig genegeerd wordt.

Als er bij de ontvangende mailserver geen SPF-informatie beschikbaar is, wordt de e-mail volgens de normale procedure behandeld.

Unieke relaties

add remove

Unieke relaties zijn alle unieke e-mailadressen die je in het account hebt toegevoegd. Niet alleen op dit moment, maar gedurende de looptijd van het account. Komt één en hetzelfde mailadres in drie verschillende lijsten voor, dan wordt deze relatie één keer geteld als unieke relatie.